[[maskiner:justersag]]

Felder K700S Pro

Maskinen är av typen juster/format-såg. Utrustad med ritsklinga (används ej, kräver max 250mm huvudklinga och en massa shimmande).

 • Sågklinga: 250 - 315 mm
 • Motor: 5.5kW / 4800 RPM / 30mm spindeldiameter
 • Såghöjd: 92 mm (vid 90 grader)
 • Tilt: 0 - 45 grader
 • Snittlängder: ???

I dagsläget finns endast en 315mm allround-klinga. Ok till det mesta, kap och klyvning. Notera klingans geometri! Aftersom den är ATB kan den ej såga perfekta spår, fingerskarvar eller dados utan att det blir “måsvingar”.

Det är också så att man i regel inte kan montera en egen klinga eftersom den isf måste ha de extra hålen för “piggarna” som bland annat garanterar att klingan fortfarande kan bromsa även om den skulle lossna från spindeln. En annan klinga kan också ha en helt annan tjocklek som kan kräva en annan typ av klyvkniv.

felder_03.13.31548_001.jpg03.13.25040.jpg

 • Hörselskydd.
 • Skyddsutrustning.
 • Gärna munskydd, speciellt vid sågning av MDF.
 • Slå även på fläkten i taket! Fjärrkontrollen (IR, riktningskänslig) sitter borta på pelarborren.
 • Trä.
 • Skivmaterial, plywood, mdf, spånskiva, OSB, laminat etc.
 • Tryckimpregnerat trä
 • Metaller
 • Gips
 • Plast, typ akryl endast på egen risk, sänk isf ned klingan så den går endast några mm över materialet.
 • Andra kompositmaterial, ex de grå “bänkskivorna” (?) som ibland dyker upp i lokalen.
 • Kontrollera alltid att det nedre spånsugsuttaget inte packat igen. Rengör vid behov! Utsuget kan lätt sättas igen med större flisor som ramlar ned vid kapning. Detta leder i sig inte bara till att sågen fylls upp med spån utan att friktion kan skapa underlag för eldsvåda! En sådan brand kan i sin tur spridas vidare till spånsugen!
 • Kontrollera att klingan är åtdragen, dvs inte sitter löst på axeln!
 • Maskinen har Y-D start. Ge den därför ett par sekunder att gå upp i full effekt innan ni sågar. Detta gäller för övrigt alla maskiner, de ska vara uppe i varv innan de belastas.
 • Kontrollera alltid att anhåll, speciellt kapanhåll (vänster) verkligen är 90 grader, dvs ligger emot stoppet i skenen samt att skalor verkligen stämmer. Kontrollmät alltid.
 • Kör alltid med spånsug, manuell start via knapp / nödstoppsbrytare.
 • Maskinen har ett kapanhåll (vänster) och ett klyvanhåll (höger). Använd inte båda dessa samtidigt utan speciell åtgärd. Skall man mot förmodan låta materialet gå emot bägge anhållen, släpp på och dra tillbaka klyvanhållet så att det ligger precis före att klingan börjar. Allt för att undvika utkast.
 • Såga alltid mot ett anhåll, aldrig på frihand!!
 • Pressa aldrig materielet i sidled mot klingan så att det nyper och framkallar utkast eller skadar maskinen.
 • Om möjligt, använd alltid kapanhållet (vänster) för säker- och enkelhet.
 • Tilten på maskinen är trög men fungerar. Ska inte kunna skada maskinen i vart fall.
 • Höjningen av klingan fungerar bra, men märk väl när det tar emot och dra inte förbi denna punkt. Kugghjulen smäller av annars.
 • Montera ALDRIG bort klyvkniven eller andra skydd. Överskyddet kan skjutas tillbaka om det är i vägen men ska om moöjligt vara på plats.
 • Vid normal användning skall heller inget annat behöva monteras bort.
 • Sågen är monterad så att det går att dela en skiva (~2500mm) på längden med kapanhållet monterat. Detta kräver dock att man flyttar på gersågen som normalt står framför sågen.
 • Använda gärna tvingen för att hålla material på plats.
 • Klingan skall alltid stå på en sådan höjd att tänderna bara precis sticker upp ovanför arbetsstycket. Detta ger oftast mindre chans för utkast, högre säkerhet och bättre finish.

Är det något som verkar konstigt, låter annorlunda eller tar emot vid användning av maskinen, avbryt och felsök / rapportera!

 • Ibland är det bättre och säkrare att ex klyva någonting halvvägs, försiktigt dra tillbaka arbetsstycket, vända på det och klyva den sista sträckan.
 • På samma sätt kan man med fördel såga halva djupet i material som lätt flisar sig (på ovansidan) för att sedan flippa arbetsstycket, och såga resterande djup.
 • Olika påskjutare …
 • Olika jiggar …
 • Kantskor (dvs för att såga okantat virke) (ej monterade och finns inte framme, fråga)