[[maskiner:pelarborr]]

Arboga Pelarborr

Den klassiska pelarborren från Arboga modell 2508.

 • Skyddsglasögon
 • Ev hörselskydd vid behov

Undvik i vanlig ordning handskar vid maskiner med roterande delar.

 • Undvik handskar, smycken, långa ärmar, eller långt hår som kan fastna i maskinen.
 • Maskinen är endast avsedd för att borra med. Det är inte tillåtet att använda maskinen för fräsning eller polering. Motorskyddet kommer lösa ut och de chuckar som finns till maskinen har endast tang, dvs de sitter inte fast i spindeln vid radiella belastningar och vibrationer.
 1. Välj rätt borr!
 2. Kontrollera att borr sitter fast ordentligt i chucken, att allt ser centrerat ut och att chucken sitter fast i maskinen.
 3. Spänn alltid fast ditt arbetsstycke på ett betryggande vis och eller använd ett anhåll. Speciellt viktigt vid arbeten i ex tunnplåt där materialet om det skulle fastna i borren blir en propeller som lätt kan kapa ett par fingrar.
 4. Loss på alla spärrar och ställ in maskinen som du vill ha den i höjd etc. Lås spärrarna.
 5. Välj hastighet efter borr. Tumregel: större borr = lägre hastighet. Se tabell?
 6. Ställ in växlarna / hastigheten på maskinen när spindeln står still! Byta växel medans maskinen kör kommer skada växellådan! Du sparar även motorn genom att inte hastigt flippa mellan de två varvtalen!
 7. Se till att alltid ha något under ditt arbetsstycke så du inte borrar i bordet. Ett bra stöd ex en skiva ger också mindre urslag.
 8. Ska du borra ett stort hål, speciellt i hårda material kan det vara op sin plats att starta med ett betydligt mindre borr. Ett s.k. pilothål. Starta gärna med ett centerborr men markera först ditt hål med den körnare.
 9. Glöm inte att smörja om du borrar i metall! Det går även bra att använda ex vax för borrning i trä.
 10. Dra tillbaka borren ofta för att rensa spån ur borrhålet och låta borren kyla av. Applicera vid behov mer kylvätska!

Är det något som verkar konstigt, låter annorlunda eller tar emot vid användning av maskinen, avbryt och felsök / rapportera!

 • Snabbchuck 3-16mm på MK3 dorn
 • Nyckelchuck x-13mm på MK3 dorn